Małgorzata Moczulska - PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA PSYCHOANALITYCZNY, SUPERWIZOR I TERAPEUTA SZKOLENIOWY PTPP

estem psychologiem o długoletnim stażu zawodowym. Ukończyłam kierunek psychologia kliniczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat pracowałam w Zespole Poradni Specjalistycznych w Gorzowie zajmując się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi oraz z ich rodzicami a także dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnym układem nerwowym oraz ich rodzinami. Od 2001 roku rozpoczęłam praktykę w prywatnym gabinecie sychologicznym. W roku 2002 ukończyłam Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Krakowskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej oraz rozpoczęłam długoletnie szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej uwieńczone uzyskaniem certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii sychoanalitycznej.Jestem superwizorem i terapeutą szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członkiem kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Oferuję pomoc psychoterapeutyczną w oparciu o nurt psychoanalityczny a także porady konsultacje i badania psychologiczne. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz z dziećmi.