Poradnia psychologiczna

W NASZYM OŚRODKU OFERUJEMY:

KONSULTACJE

Kilka spotkań z osobą poszukującą pomocy mające na celu ustalenie jej problemu i dobranie odpowiedniej formy pomocy.

PORADY PSYCHOLOGICZNE

Pomoc w znalezieniu źródła i sposobów rozwiązania problemów w cyklu kilku spotkań.

INDYWIDUALNA PSYCHOTERAPIA OSÓB DOROSŁYCH ORAZ MŁODZIEŻY

Długoterminowa terapia w oparciu o metodę psychoanalityczną mająca na celu leczenie depresji, nerwicy, zburzeń osobowości, nieśmiałości, problemów z nawiązywaniem i utrzymywaniem trwałych pozytywnych relacji. Psychoterapia to forma pomocy adresowana także do tych osób, które chcą lepiej poznać siebie i w większym stopniu móc wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał, aby móc cieszyć się życiem. Psycholog zapewni także wsparcie osobom mającym problemy z przejściem przez kryzysy rozwojowe związane z dojrzewaniem, wchodzeniem w dorosłość, problemami wieku średniego oraz ze starzeniem się.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DZIECI

Długoterminowa psychoterapia psychoanalityczna oparta na wspólnej zabawie dziecka i terapeuty. Psycholog dziecięcy budując relacje z dzieckiem, przepracowuje jego problemy, takie jak: nieśmiałość, nerwowość, agresywność, lękliwość, leki natury społecznej, problemy adaptacyjne, problemy z jedzeniem, moczenie nocne.

PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSKA

Poradnia psychologiczna organizuje cykle długoterminowych spotkań. Terapia małżeńska ma na celu pomoc w zrozumieniu problemów w relacji i ich skorygowanie.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych takich jak śmierć bliskiej osoby,choroby, skutki traumatycznych wydarzeń.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Badania poziomu intelektu zlecane przez służbę zdrowia w celu uzyskania opinii psychologicznej niezbędnej w celach orzeczniczych na przykład rentowych.